Financiën 

81. Grond en Vastgoed

Activiteit: Onroerende zaken aankopen en verkopen voor woning- en bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies

Doen

 • Meer aandacht besteden aan de marketing en verkoop van gronden voor woningbouw.

Gedaan

 • Er is een nieuwe verkoopstrategie in Dalmeden toegepast (wie het eerst ter plekke komt, mag het eerst kiezen).
 • Er is meer verkoopinformatie gedeeld via de sociale media en er is meer belangstelling getoond voor deze informatie.
 • Herijking van de samenwerking in Hart van Zuid.

Activiteit: Beheren en onderhouden van gemeentelijke accommodaties (Vastgoedbedrijf)

Doen

 • Het vastgoedbeheer binnen de gemeente verder centraliseren.
 • Professionaliseren van het vastgoedbeheer binnen de gemeente, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk kostprijs dekkende huur voor doelgroepen van beleid en marktconforme huur voor overige huurders in rekening te brengen.
 • Het gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen.
 • Ernaar streven om maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te huisvesten in gemeentelijk vastgoed.

Gedaan

 • Vastgoed gecentreerd binnen de afdeling Grondzaken (met uitzondering van Twentebad, FBK stadion en stadhuis).
 • Onderhoudsinspecties laten uitvoeren voor een groot deel van de vastgoedportefeuille.
 • Projectplan voor verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, wat moet leiden tot een uitvoeringsplan.
 • Verkoop van een zestal vastgoedobjecten.
 • Opstellen renovatieplan Sporthal Weusthag.
 • Herhuisvesting Gildebor.
 • Inrichting van de project administratie binnen het nieuwe financiële systeem. Dit om beter inzicht te krijgen in alle inkomsten en uitgaven en managementinformatie te kunnen genereren.