Onderhoud aan kapitaalgoederen 

Groen

Volumes
Bomen36.201
Heesters & botanische rozen245.000
Bodembedekkers92.000
Hagen168.000
Vaste planten en rozen9.150
Gazon1.607.820
Berm455.000
Kruid gras1.400.000
Overige groen2.105.000

Relevant beleid

  • Groenplan Hengelo
  • Nota Snippergroen

Grote projecten en ontwikkelingen

  • Aanleg nieuw groenstructuur Westtangent.
  • Samen met groenpartners IVN en KNNV is een start gemaakt met het ontwikkelen van tijdelijke kruidenvegetaties op enkele braakliggende terreinen op industrieterrein Oosterveld.
  • Langs de Europalaan en omgeving is gestart met een pilot ecologisch bermbeheer in samenwerking met groenpartners IVN/KNNV

  • In 2016 zijn amfibieënvoorzieningen aangelegd langs en onder de fietssnelweg F35 ter hoogte van het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede. Het gaat om 4 tunnels onder het asfalt door in combinatie met een geleidingsscherm over een lengte van ruim 1000 meter. Dit scherm leidt de padden, kikkers en salamanders naar de tunnels die onder de weg door lopen.

Huidige staat van onderhoud

Conform vastgestelde onderhoudsniveaus.

Financiën

Overzicht budgetten

2016BegrootWerkelijk
Lasten2.517.9652.812.177
Baten -90.750 -284.704