De bedrijfsvoering 

Control & Auditing

Doelstelling

Concern control en auditing ondersteunen het management bij de continue verbetering van de besturing en de beheersing van de gemeentelijke organisatie.

Daarvoor is nodig dat:

  • Beleidsvoornemens, planningen en normen voldoende toetsbaar zijn;
  • Besluiten in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving worden genomen;
  • Planning en control instrumenten er voor zorgen dat producten en diensten op norm en conform verwachtingen worden geleverd;
  • Tussentijdse rapportages zo zijn ingericht dat zelfsturend en lerend vermogen van de ambtelijke organisatie wordt gestimuleerd;
  • Het bestuur verantwoording af kan leggen over gekozen doelen, gemaakte keuzes, getroffen maatregelen, wijze van uitvoering en gerealiseerde prestaties in de jaarverslagen.
  • Een organisatie die aan deze voorwaarden voldoet is “In Control”

Doelen

Te BereikenTe doenGedaan
Toetsbare beleidsvoornemensEvaluatie door multidisciplinaire leesteams van account functionarissenVaststellen dat de verbeterpunten in de plannen en beleidsvoornemens zichtbaar zijn.Jaarplannen, tussentijdse rapportages en sectorJaarverslagen zijn geëvalueerd.
Rechtmatigheid (compliance) Opstellen, uitvoeren en verbeteren van het Jaarlijks Intern Controle Plan.Inzicht in de rechtmatige uitvoering van de begroting door tussentijdse voortgang rapportages.Feedback van management en extern accountant verwerktInterim controle uitgevoerd en besproken
Stuurbare begrotingenToezien op Smart geformuleerde beleidsvoornemens, logica, interne consistentie, betrouwbaarheid en relevantie.Toezien op betrouwbaarheid van niet financiële indicatoren als bijvoorbeeld de dienstverlening prestaties. Verslagen zijn besproken op MT niveauStandaardrapportages worden kritisch gevolgd op MT niveau
Betrouwbare management informatieBeheerafspraken vastleggen van alle centrale informatiesystemen.Ontsluiten van de centrale informatiesystemen via Cognos10 in overleg met het managementEr zijn er betrouwbare sectorspecifieke standaardrapportages ontwikkeld in Cognos10.
Transparante verslaggevingOpstellen van standaard rapporten in Cognos10Toetsing van de Management rapportagesKennis bevorderen in samenwerking met Hengelo AcademyTussentijdse standaard rapportages zijn besproken
Versterking van het leervermogenAandacht voor risico identificatieKennis over risicomanagement bevorderen via de opleidingsplannen van de sectoren.Afdelingen en projecten worden standaard twee keer per jaar geëvalueerd
Organisatie In ControlDoor ontwikkelen van risicomanagement bij verbonden partijenUitvoeren van proces-auditsVaststellen dat bij kritische processen de interne beheersmaatregelen aantoonbaar effectief zijnZie de verplichte paragraaf verbonden partijen. Geplande procesverbeteringen zijn grotendeels uitgevoerd. Interne beheersmaatregelen zijn 2 keer beoordeeld.