De financiën van de gemeente Hengelo 

Grote projecten

Hengelo kent een aantal grote (gebiedsontwikkelings)projecten die vaak een aanzienlijke tijd doorlopen. Met deze gebiedsontwikkelingen kan Hengelo erin voorzien dat de economische groei gefaciliteerd wordt en dat Hengelose bedrijven en bewoners voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen en bedrijven en bewoners van buiten de gemeente zich in Hengelo kunnen vestigen.

Op deze manier wordt er naar gestreefd een duurzaam aanbod te hebben van kwalitatief hoogwaardige woon- en werklocaties met een divers aanbod van verschillende vestigingsmilieus.


Wonen Bedrijventerreinen en kantoren Infrastructuur Bijzondere projecten: Lange Wemen, Hart van Zuid, Business Park XL, Warmtenet en Twentebad