Grote projecten 

Wonen

De gemeenten in Overijssel hebben afspraken gemaakt met de provincie over de omvang van de nieuwbouwopgave. Uitgangspunt is dat wordt gebouwd voor de eigen behoefte, met de nadruk op binnenstedelijke locaties. Deze afspraken sluiten aan bij de beweging die in Hengelo reeds was ingezet: van uitbreiding naar inbreiding. Naast de grotere woningbouwlocaties zoals Hart van Zuid, Veldwijk Noord, Dalmeden, Broek Noord, ’t Rot/Landmanserve, Medaillon zijn er ook diverse ”kleinere” initiatieven in de stad waarin woningen worden toegevoegd. Soms door nieuwbouw op lege plekken, maar vaker als gevolg van de transformatie van andere functies zoals scholen en kantoren.De woningmarkt kent een sterke opleving. We spelen in op de actuele vraag met nieuw aanbod in bestaand stedelijk gebied. Hierbij valt te denken aan het tot ontwikkeling brengen van locaties zoals de Marskant, Seahorse, Gezondheidspark, Wemenpark (Badhuis/Ariënsschool), Drienerstaete en de herstructurering van de Hengelose Es. Met de marktpartijen die actief zijn in de stad voeren we regelmatig overleg om vraag en aanbod zoveel mogelijk in balans te brengen. De gemeente pakt haar rol, onder meer door het stellen van heldere kaders en het aanjagen en verbinden van initiatieven.

Om Hengelo als aantrekkelijke woonstad op de kaart te houden is het belangrijk dat de beleving van de binnenstad verbetert. Hierbij moet worden ingespeeld op de ontwikkeling dat binnensteden een minder dominante winkelfunctie hebben maar veel meer gemengde functies. Om die reden wordt samen met eigenaren in de binnenstad ingezet op een toename van het woningaanbod door transformatie van bestaande panden zoals de Telgenflat.