Grote projecten 

Bedrijventerreinen en kantoren

Ook voor bedrijventerreinen geldt dat de belangstelling voor nieuwbouw en uitbreiding weer langzaam toeneemt. Hengelo kent een divers aanbod aan bedrijventerreinen die in eigen beheer van de gemeente worden uitgegeven en daarnaast een aantal locaties dat wordt ontwikkeld door particuliere eigenaren, zoals het HTSP bij Thales. Voor 2018 ligt het zwaartepunt op de acquisitie van bedrijven voor de bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen Oosterveld, Hart van Zuid Kanaalzone, Westermaat Campus en Westermaat de Veldkamp om de verkoopdoelstellingen te behalen die als basis voor de grondexploitatie dienen. In het kader van de regionale afspraken over bedrijventerreinen kunnen we ongeveer 5 hectare per jaar verkopen.

Gezien de nog beschikbare ontwikkelcapaciteit binnen bestaande, prioritaire kantoorlocaties en de leegstand in kantoren wordt er de komende periode niet actief gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties.

Naast de reguliere bedrijventerreinen kent Hengelo nog een bijzonder terrein met een specifiek profiel, het Gezondheidspark. Gebleken is dat de zorg-gerelateerde belangstelling voor dit gebied achterblijft bij de verwachtingen. Enerzijds komt dit door grote veranderingen in wet- en regelgeving voor de partijen binnen de gezondheidszorg. Anderzijds valt ook op dat partijen voor wie het Gezondheidspark bedoeld was, soms kiezen voor andere locaties. De belangstelling voor woningen in dit gebied is echter groot. De door de raad recent vastgestelde woonvisie geeft geen ruimte om het bestemmingsplan op dat aspect aan te passen. In de woonvisie is prioritering gegeven aan andere woonlocaties. Inmiddels is wèl een heroriëntatie in gang gezet op het aspect wonen gekoppeld aan specifieke zorg.