Grote projecten 

Infrastructuur

De gemeente Hengelo kent een groot aantal infrastructurele projecten. De realisatie van de kruising Breemarsweg met de Laan Hart van Zuid start eind 2017. Daarna volgt het zuidelijke deel, inclusief de brug over het Twentekanaal. De Watertorenlaan zal worden heringericht en het profiel zal worden aangepast, waarbij het tracé van de F35 wordt ingepast en een gedeelte van de nieuwe Veldbeek wordt aangelegd. Bij de Kuipersdijk wordt het wegprofiel aangepast en de oversteek van de F35 gerealiseerd. Er is in 2017 al begonnen met de rioolverzwaring van de Mozartlaan. Het riool in de Ketelstraat zal worden vervangen. Een deel van de Enschedesestraat en Lange Wemen zal klimaat-robuust worden ingericht. De (grond)wateroverlast in de Adamsweg wordt opgelost. In 2017 is al begonnen met de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan. Delen van de Veldbeek en de Balktsbeek worden aangelegd. Er wordt uitvoering gegeven aan een tijdelijke waterberging in de openbare ruimte (WOLK 2.0). Er vindt nader onderzoek plaats in de grondwateraandachtsgebieden met mogelijke aanleg van drainage. De komende jaren blijft de gemeente Hengelo zich tevens inzetten op gebiedsontwikkelingen. Er moeten nog delen openbare ruimte aangelegd worden in Medaillon en Dalmeden. Het areaal aan wegen en trottoirs neemt hierdoor toe.