Programma 2 Onderwijs en Jeugd 

Bezuinigings-maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Er wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2017.

Jeugd- en jongerenwerk (€50.000)

De bezuiniging op het professioneel jeugd- en jongerenwerk is verhoogd van € 100.000 in 2016 naar € 150.000 in 2017. In 2018 loopt de bezuiniging verder op naar € 200.000 en daarmee is de totale bezuiniging in 2018 gerealiseerd.