Programma 3 Welzijn en Zorg 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over Welzijn en Zorg? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

  • Sociale Visie Hengelo 2020
  • Beleidsnota ‘Met respect………’
  • Vitale Coalities (gezondheidsbeleid 2014) (wordt eind 2017 geactualiseerd)
  • Actieplan mantelzorg
  • Actieplan vrijwilligerswerk
  • Notitie ‘Ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo, maatregelen voor 2017 en verder’
  • Koersdocument Integrale inkoop jeugd en Wmo