Programma 3 Welzijn en Zorg 

Feitenkaarten en financiën

31. Maatwerk zorg
31 : Maatwerk zorg 
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
31ASubsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ.1.066 
31BHuishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.7.296415
31CVervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.1.325195
31DHulpmiddelen verstrekken aan mensen met een Wmo-indicatie.2.176 
31FBeoordelen en financieren van WMO-begeleiding zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en -opvang).10.030 
31GBeleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van WMO-indicaties (inclusief medische advisering).1.4011.161
Totaal 23.2951.771
32. Thuis in de buurt
32 : Thuis in de buurt  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
32AInformeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).2.499 
32BSubsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen.2.816638
32CInzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen.510 
32DFinancieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.601 
32ESubsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.742 
32FSubsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.35 
32GSubsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers.334 
32HSubsidiëren van de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).182 
32ISubsidiëren van activiteiten ter bevordering van de emancipatie van laagopgeleide vrouwen.5 
32JSubsidiëren van de WMO-clientenraad en gehandicaptenorganisaties.88 
32KSubsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.1.061 
Totaal 8.872638
Programmatotaal 3: Welzijn en Zorg
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-34.148-32.008-32.167-31.025-30.923-30.913
 BATEN (excl. mutaties reserves2.8202.3462.4092.4092.4092.409
 Totaal-31.328-29.662-29.758-28.616-28.514-28.504
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves000000
 Onttrekkingen aan de reserves000000
 Totaal000000
Resultaat na bestemming -31.328-29.662-29.758-28.616-28.514-28.504