Programma’s 

Programma 4 Sport en Cultuur

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Sociaal en Dienstverlening
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter en Martin Fleer

De gemeente Hengelo streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners van Hengelo (blijven) sporten en bewegen en worden aangezet tot een actieve leefstijl. Het sport- en beweegbeleid zijn nauw verweven met andere beleidsterreinen en biedt allerlei kansen om bij te dragen aan de gezamenlijke opgaven binnen het sociale domein. De gemeente zet in op sportstimulering, verenigingsondersteuning en sportaccommodatiebeleid.

De gemeente streeft naar een kwalitatief sterke, duurzame en diverse culturele infrastructuur. Belangrijk is dat de inwoners weten wat hun stad aan kunst en cultuur te bieden heeft, daar in geschoold kunnen worden en er volop aan deel kunnen nemen. De gemeente speelt hierin verschillende rollen: regisseur, subsidieverlener, opdrachtgever, vastgoedverhuurder.


Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018? Relevante beleidsnota’s Bezuinigings-maatregelen 2016-2019 Feitenkaarten en financiën