Programma 4 Sport en Cultuur 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Sport

 • Inwoners zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen sportgedrag; een aanvullende rol voor de overheid betreft het stimuleren van sport en bewegen bij alle inwoners, jong en oud.
 • Het voldoende professioneel toerusten van besturen van sportverenigingen (governance-vraagstuk).
 • Er wordt gekeken naar de optimalisatie van het gebruik van de huidige accommodaties.
 • Investeringen worden gedaan op basis van (deels) kostendekkende huur, rekening houdend met het capaciteits- en behoeftevraagstuk, zelfwerkzaamheid door en financiële positie van de vereniging.

Cultuur

 • De uitvoering van de huidige cultuurvisie is de basis van het cultuurbeleid.
 • Voor educatie is een prominente rol weggelegd met name in scholen en wijken. Het gaat dan niet alleen om kunst-, cultuur- en muziekeducatie maar ook om techniekonderwijs en de bibliotheek in de school.
 • Programmering beeldende kunst door een onafhankelijke programmacommissie.
 • Met lokale beeldende kunstenaars op zoek naar een tijdelijke expositieruimte in de binnenstad.
 • Samenwerking tussen Hengelose culturele instellingen is van groot belang, ook met die in Enschede. De oplossing van huisvestingsvraagstukken maakt hier deel van uit.
 • Governance Code Cultuur vormt een hulpmiddel voor de invulling van een goed en transparant bestuur en toezicht van de instellingen.
 • Met de Horecavisie zal de discussie rondom paracommercie binnen culturele instellingen worden afgerond.