Programma 4 Sport en Cultuur 

Bezuinigings-maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Er wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd in de begroting 2018.

Subsidiëren Bibliotheek Hengelo (€ 75.000)

 

De subsidie van de bibliotheek wordt verder verlaagd met € 75.000 in 2018 en verder. Daarmee wordt de totale bezuiniging gerealiseerd.