Programma 4 Sport en Cultuur 

Feitenkaarten en financiën

41. Sport
41 : Sport   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
41AStimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accommodaties.1.143738
41BOndersteunen van sportverenigingen.23 
41CHet beheren en onderhouden van sportaccommodaties zoals zwembaden, sportparken en sporthallen.6.2902.247
Totaal 7.4562.985
42. Cultuur
42 : Cultuur   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
42ASubsidiëren van de bibliotheek.2.39054
42BSubsidiëren van de muziekschool (Oyfo).1.203
42CSubsidiëren van CREA/HEIM (Oyfo).921 
42DSubsidiëren van de Schouwburg Hengelo.2.143 
42ESubsidiëren van amateurverenigingen.198 
42FFinanciering kunst- en cultuureducatie op scholen.7250
42GBeheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.16822
42HSubsidiëren van ateliers en beeldende kunst.6410
42ISubsidiëren van musea en monumenten.63 
42JSubsidiëren van de lokale omroep.96 
42KSubsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillon, 4 mei en Koningsdag.151 
42LSubsidiëren van het poppodium Metropool.1.416664
Totaal 8.885800
Programmatotaal 4: Sport en Cultuur
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-16.065-15.527-16.341-15.624-15.520-15.343
 BATEN (excl. mutaties reserves3.9003.5803.7853.6063.6693.644
 Totaal-12.164-11.948-12.557-12.018-11.850-11.699
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-5.722-3280000
 Onttrekkingen aan de reserves5.39400000
 Totaal-328-3280000
Resultaat na bestemming -12.492-12.275-12.557-12.018-11.850-11.699