Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Feitenkaarten en financiën

51. Ruimtelijke ontwikkeling
51 : Ruimtelijke ontwikkeling  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
51AStructuurvisie opstellen.199 
51BRuimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedenbouwkundige plannen ontwerpen. 514 
51CBestemmingsplannen maken.539145
51DWoonvisie opstellen gericht op voldoende woningen en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woningen542 
51EBeleid maken en adviseren voor onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.4
51FBasisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren 3671
Totaal 2.165146
52. Omgevingsvergunning
52 : Omgevingsvergunningen  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
52AOmgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.1.7911.956
52BToezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.60731
Totaal 2.3981.987
53. Bereikbaarheid
53 : Bereikbaarheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
53ABeleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.769134
53BBeheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.47224
53CBeleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.391 
53DBeheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs.1.3611.565
Totaal 2.9931.723
Programmatotaal 5: Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-9.177-7.354-7.556-7.495-7.336-7.239
 BATEN (excl. mutaties reserves9.0584.0263.8563.7733.7723.771
 Totaal-119-3.327-3.700-3.722-3.564-3.468
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-40000000
 Onttrekkingen aan de reserves8300000
 Totaal-31700000
Resultaat na bestemming -436-3.327-3.700-3.722-3.564-3.468