Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vastgesteld in 2013)
 • Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
 • Gemeentelijk Grondwaterplan (vastgesteld in 2013)
 • Gemeentelijk Waterplan (vastgesteld in 2006)
 • Programma ‘Nieuwe Energie Hengelo’
 • Energiescan (2013)
 • Nota Snippergroen 2015
 • Groenplan Hengelo
 • Bomenverordening (nieuw bomen beleid treedt naar verwachting in 2018 in werking)
 • Beleidsplan Ondergrond (2012)
 • Nota bodembeheer gemeente Hengelo ‘Twents beleid veur oale groond’ (2011)
 • Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo (2011)
 • Keuzescenario Afvalloos Hengelo (2015)
 • Landelijk Afval Plan 3 (naar verwachting vastgesteld eind 2017)