Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Bezuinigings-maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Hierbij wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2017.

Onderhoud SB/SWB

Vanaf 2017 wordt een bezuiniging behaald door de uitvoeringseenheden beheer en onderhoud van Hof van Twente, de gemeente Hengelo en de SWB te bundelen in één integrale publiekrechtelijke organisatie Gildebor. De bezuiniging bedraagt in 2017 € 50.000 en loopt op tot € 275.000 in 2019.