Programma 6 Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Feitenkaarten en financiën

61. Onderhoud openbare ruimte
61 : Onderhoud openbare ruimte  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
61AWegen, straten en pleinen onderhouden.3.591184
61BVerwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.2.370718
61CWegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.95583
61DBomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden.4.778
61ESubsidiëren van de kinderboerderij.236 
61FBeheren en onderhouden van twee begraafplaatsen.668524
61GGemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden.560 
61HBeheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.86
Totaal 13.2441.509
62. Afval, milieu en duurzaamheid
62 : Afval, milieu en duurzaamheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
62AOphalen van afval en grondstoffen.1.953 
62BVerwerken van afval en grondstoffen.5.5513.139
62CKwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima.400 
62DExploiteren van het Milieupark.943 
62EUitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.132 
62FAfvalstoffenheffing ontvangen.2807.488
62GBeleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.1.686297
62HToezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.80843
Totaal 11.75310.967
63. Riool
63 : Riool   
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
63ARiool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.7.51375
63BBeheren en onderhouden van waterlopen en vijvers.67 
63CRioolheffing ontvangen.2959.258
63DKwijtschelden van rioolheffing voor minima.575 
Totaal 8.4519.333
Programmatotaal 6: Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-41.008-31.288-32.518-32.849-33.360-33.396
 BATEN (excl. mutaties reserves25.40120.98521.55821.86122.20922.597
 Totaal-15.607-10.303-10.960-10.988-11.152-10.799
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-972-931-930-930-930-90
 Onttrekkingen aan de reserves60925125125125190
 Totaal-363-680-679-679-6790
Resultaat na bestemming -15.970-10.983-11.639-11.667-11.831-10.799