Programma’s 

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

Aanspreekpunt bestuurlijk: Burgemeester Schelberg en wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Fysiek, Dienstverlening en Middelen
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp, Martin Fleer en Pieter Kistemaker

De gemeente Hengelo wil de leefbaarheid en veiligheid in en om huis bevorderen. Het is belast met het leveren van producten en diensten rondom identiteit. Ook draagt het zorg voor de informatievoorziening richting haar inwoners en zorgt ervoor dat het politieke besluitvormingsproces op een democratische en interactieve wijze vorm wordt gegeven.


Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2018? Relevante beleidsnota’s Bezuinigings-maatregelen 2016-2019 Feitenkaarten en financiën