Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Bezuinigings-maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Hierbij wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2017.

Verkiezingen (€ 7.200)

Het aantal stembureaus wordt verminderd; concreet luidt het voorstel om bij de gemeenteraadsverkiezingen 8 stembureaus minder in te zetten, waardoor in 2018 € 7.200 wordt bezuinigd. Dit loopt op tot € 18.900 in 2019.