Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Feitenkaarten en financiën

71. Leefbaarheid en veiligheid
71 : Leefbaarheid en veiligheid  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.5.777 
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.57014
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.969100
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.186 
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 5 
Totaal 7.507114
72. Diensten publiekszaken
72 : Diensten Publiekszaken  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.1.389 
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.53 
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.9941.677
72EVerkiezingen organiseren.1489
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.38 
Totaal 2.6221.686
73. Bestuur en bedrijfsvoering
73 : Bestuur en Bedrijfsvoering  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).27.1655.460
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.201 
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.910 
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.349 
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.1.456 
Totaal 31.0815.460
Programmatotaal 7: Bestuur, Veiligheid en Openbare orde
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-17.579-41.419-41.210-40.383-40.534-40.446
 BATEN (excl. mutaties reserves1.6517.2227.2596.3955.7585.758
 Totaal-15.928-34.197-33.951-33.989-34.776-34.689
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves000000
 Onttrekkingen aan de reserves000000
 Totaal000000
Resultaat na bestemming -15.928-34.197-33.951-33.989-34.776-34.689