Programma 8 Financiën 

Feitenkaarten en financiën

81. Grond en Vastgoed
81 : Grond en vastgoed  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
81AOnroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade.23.12323.123
81BBeheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.3.5061.287
81CDe mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.9471.311
Totaal 27.57625.722
82. Algemene dekkingsmiddelen
82 : Algemene dekkingsmiddelen  
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
82AGemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken.134.509
82BExterne subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden.150 
82CBelastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, honden-, reclame- en precariobelasting.79824.013
82EDividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen).17815
82FRente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen.14.82817.238
82GMutaties in diverse reserves doorvoeren.-2411.398
82IGeld reserveren voor onvoorziene uitgaven.166 
82JBegrotingstechnische correcties doorvoeren.6.039
Totaal 21.756177.974
Programmatotaal 8: Financiën
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-48.380-34.208-49.069-45.197-45.537-44.900
 BATEN (excl. mutaties reserves202.731191.773202.228198.996201.275197.155
 Totaal154.352157.566153.160153.799155.738152.255
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-14.009-840-264-3.033-5.267-3.925
 Onttrekkingen aan de reserves11.8081.1431.4681.3148671.995
 Totaal-2.2013031.204-1.719-4.399-1.930
Resultaat na bestemming 152.151157.869154.363152.080151.338150.325