Begroting 2018 

Financiële toelichting

Totaaloverzicht
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
 Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
LASTEN (excl. mutaties reserves)-280.248-271.184-285.407-279.179-280.522-279.924
Toevoegingen aan de reserves-26.566-8.075-6.583-9.690-11.908-9.874
LASTEN (incl. mutaties reserves)-306.814-279.259-291.990-288.869-292.430-289.798
BATEN (excl. mutaties reserves) 288.584272.380284.647281.633285.013281.256
Onttrekkingen aan de reserves24.3518.4857.5007.6977.4468.548
BATEN (incl. mutaties reserves) 312.935280.865292.147289.330292.459289.804
Resultaat na bestemming6.1201.606157460297


Recapitulatie lasten en baten per programma De financiële toelichting per programma Overzicht van algemene dekkingsmiddelen