Financiële toelichting 

Recapitulatie lasten en baten per programma

7.1 Recapitulatie baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
 Rekening 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
1 - Economie, Werk en Inkomen-74.451-69.473-71.241-71.718-72.646-72.499
2 - Onderwijs en Jeugd-39.440-39.907-35.304-34.887-34.666-35.187
3 - Welzijn en Zorg-34.148-32.008-32.167-31.025-30.923-30.913
4 - Sport en Cultuur-16.065-15.527-16.341-15.624-15.520-15.343
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit-9.177-7.354-7.556-7.495-7.336-7.239
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid-41.008-31.288-32.518-32.849-33.360-33.396
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde-17.579-41.419-41.210-40.383-40.534-40.446
8 - Financiën-48.380-34.208-49.069-45.197-45.537-44.900
LASTEN (excl. mutaties reserves)-280.248-271.184-285.407-279.179-280.522-279.924
       
1 - Economie, Werk en Inkomen40.55640.26741.60642.64843.97643.976
2 - Onderwijs en Jeugd2.4662.1801.9461.9461.9461.946
3 - Welzijn en Zorg2.8202.3462.4092.4092.4092.409
4 - Sport en Cultuur3.9003.5803.7853.6063.6693.644
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit9.0584.0263.8563.7733.7723.771
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid25.40120.98521.55821.86122.20922.597
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde1.6517.2227.2596.3955.7585.758
8 - Financiën202.731191.773202.228198.996201.275197.155
BATEN (excl. mutaties reserves) 288.584272.380284.647281.633285.013281.256
       
1 - Economie, Werk en Inkomen-33.895-29.206-29.635-29.070-28.670-28.523
2 - Onderwijs en Jeugd-36.975-37.727-33.359-32.942-32.720-33.241
3 - Welzijn en Zorg-31.328-29.662-29.758-28.616-28.514-28.504
4 - Sport en Cultuur-12.164-11.948-12.557-12.018-11.850-11.699
5 - Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit-119-3.327-3.700-3.722-3.564-3.468
6 - Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid-15.607-10.303-10.960-10.988-11.152-10.799
7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde-15.928-34.197-33.951-33.989-34.776-34.689
8 - Financiën154.352157.566153.160153.799155.738152.255
Saldi / Resultaat voor bestemming8.3351.196-7592.4544.4911.332
Toevoegingen aan de reserves-26.566-8.075-6.583-9.690-11.908-9.874
Onttrekkingen aan de reserves24.3518.4857.5007.6977.4468.548
Mutaties reserves-2.215410917-1.993-4.462-1.326
Resultaat na bestemming6.1201.606157460297