De bedrijfsvoering 

6.7.1. Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

Het doorontwikkelen van de organisatie is een continu proces geworden.

Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op waardoor regelmatig grotere en kleinere organisatiewijzigingen plaatsvinden. Een ingrijpende organisatieverandering heeft zich per 1 januari 2017 voltrokken, toen een groot deel van de sector Stedelijk Beheer is overgegaan naar Gildebor. Binnen (en tussen) de sectoren is ook in 2017 verder gewerkt aan doorontwikkelingstrajecten, soms ook leidend tot wijzigingen in de organisatiestructuur. In alle ontwikkelingen staat het verder professionaliseren van de dienstverlening aan de Hengeloer centraal.

Het is belangrijk om hierbij een duidelijke focus voor de toekomst te hebben. Dit heeft geresulteerd in het benoemen van 3 kernwaarden, die voor alle medewerkers van de gemeente Hengelo als leidraad dienen voor houding en gedrag:

1. De logica van de Hengeloër als uitgangspunt nemen;

2. Lef hebben, daar hoort keuzes maken bij, daadkracht tonen;

3. Dingen voltooien, door goed samen te werken.