De bedrijfsvoering 

6.7.2 Personeelsbeleid

De opgave waar we voor staan vergt een flexibele organisatie met een grote mate van mobiliteit van de medewerkers. Naast ontwikkeling en mobiliteit zijn vitaliteit, duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, instroom van jongeren en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden belangrijke thema’s binnen het personeelsbeleid. Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen integriteit, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Ontwikkeling en mobiliteit

Door de veranderende rol van de overheid en de verandering van taken van gemeenten moeten gemeenten nu en in de toekomst kunnen beschikken over medewerkers die hierin mee kunnen bewegen. Daarom willen wij onze medewerkers stimuleren mobiel te zijn en zichzelf te ontwikkelen. Zodat zij nu en in de toekomst met evenveel plezier hun werk kunnen blijven doen.

  • Twentse School

De Twentse School draagt bij aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door middel van het aanbieden van een ruim assortiment aan opleidingen, trainingen en workshops. De Twentse School is er voor de 14 Twentse gemeenten en voor enkele andere, aan gemeenten gelieerde, (semi)overheidsinstanties. De inbreng van Hengelo is gewaarborgd door de Hengelose deelname in de Adviesgroep Twentse School.

  • Hengelo Academie

In de Hengelo Academie worden alleen nog trainingen aangeboden die specifiek zijn voor Hengelo. Hierbij valt te denken aan de Introductiedagen, ‘Avondje Politiek’ of de training van de BHV-ers.

  • Loopbaancentrum

Het Hengelose loopbaancentrum adviseert en begeleidt medewerkers met een loopbaanvraag(stuk). Dit kan gaan om een eenmalig loopbaanadviesgesprek of om een traject van meerdere gesprekken. In totaal zijn 63 medewerkers in 2017 begeleid door het loopbaancentrum. In het kader van de samenwerking binnen het project Twentse Kracht heeft de Hengelose loopbaanadviseur ook 12 medewerkers uit andere Twentse gemeenten begeleid.

Integriteit en diversiteit

  • Integriteit

Hoewel integriteit altijd een belangrijk thema voor onze organisatie is, stond het de afgelopen jaren meer dan voorheen in de (publieke) belangstelling. Een integriteitsonderzoek door het bureau BING leverde een aantal verbeterpunten voor onze organisatie op. Mede op basis hiervan hebben we processen aangepast, controles aangescherpt en sturen we meer op houding, samenwerking en kritisch vermogen. Een leer- en speerpunt voor de gehele organisatie waar in 2017 de nodige aandacht naar uit is gegaan.

  • Diversiteit

Een spontaan initiatief van medewerkers was een geslaagde “Roze Borrel” voor alle collega’s.

Hierbij werd geconstateerd dat we het goed is om op een positieve manier stil te staan bij het feit dat we een zeer diverse organisatie zijn waar collega’s van allerlei “doelgroepen” zich over het algemeen prima thuis voelen.