De bedrijfsvoering 

6.7.7 Huisvesting

In 2016 zijn, na het raadsbesluit in januari jl. over de renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor, de bouwkundige en installatiebestekken uit 2014 geactualiseerd en is de 2e fase (de gunningsfase) van de Europese Aanbesteding uitgevoerd.

Na de definitieve gunning van de aanbestedingspercelen zijn de betreffende werkzaamheden in 2017 gestart. Deze werkzaamheden hebben een doorlooptijd van circa 21 maanden met een verwachte afronding in 2019. Het jaar 2017 heeft daarmee volledig in het teken van concrete bouw- en renovatieactiviteiten van het nieuwe stadskantoor en het bestaande stadhuis gestaan.

Bereiken?Doen?Bereikt
Nieuwbouw van het stadskantoor en renovatie van het stadhuis.Uitvoering van de werkzaamheden door de per perceel geselecteerde aannemers uit de gunningsfase van de Europese Aanbesteding nieuwbouw stadskantoor en renovatie stadhuis.Directievoering en bouwtoezicht door externe partijen.Inrichting van de diverse ruimten in beide panden met werkgroepen en extern advies.Gemeentelijke projectleiding over het geheel van de werkzaamheden.Werkzaamheden zijn gestart.Directievoering en toezicht zijn georganiseerd met de inhuur van betreffende functionarissen.De voorbereidingen voor de inrichting zijn gestart.Gemeentelijke projectleiding functioneert.