4. De financiën van de gemeente Hengelo 

4.3 Nieuw beleid

Op basis van de Kaderbrief 2019-2022 is het nieuw beleid verwerkt in de voorliggende Beleidsbegroting. De financiële effecten hiervan maken onderdeel uit van het financieel perspectief van de Kaderbrief 2019-2022 (zie de eerste regel van de bovenstaande tabel bij het Financieel perspectief).

De nieuwe beleidsvoorstellen betreffen extra (financiële) impulsen in de binnenstad, duurzaamheid, de gezamenlijke huisvesting Oyfo op een locatie, de mogelijke verhoging van de normvergoeding voor de scholenbouw van het Voorgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast is voorgesteld om de ambtelijke organisatie taken slimmer, beter en efficiënter uit te laten voeren. Tevens vinden wij het belangrijk om ons Afval(beleid) te monitoren en het hybride systeem te evalueren. Op basis daarvan wordt in het eerste kwartaal van 2019 bepaald of/dan wel hoe het hybride systeem voortgezet moet worden en met welke tarieven.Tijdens de behandeling van de Kaderbrief is de intensivering van internationaal beleid aan de lijst van nieuw beleid toegevoegd. In bijlage 8.7 treft u het overzicht van het opgenomen nieuw beleid aan. Het eerste gedeelte in dit overzicht, op basis van het collegevoorstel, is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 4 van de Kaderbrief 2019-2022. Deze brief is te raadplegen op de gemeentelijke website. Het nieuw beleid wordt tevens toegelicht in de programma’s (hoofdstuk 5).