4. De financiën van de gemeente Hengelo 

4.4 Belasting- en tariefmaatregelen

Ontwikkeling lokale woonlasten

In de Kaderbrief 2019-2022 waren de indicatieve belastingtarieven voor 2019 gepresenteerd. Nu de begroting op detailniveau is uitgewerkt is er een verlaging van de totale woonlasten te zien ten opzichte van deze Kaderbrief. Met name door een lager gemiddeld afvalaanbod valt de afvalstoffenheffing lager uit.

Woonlasten 2019

Onderstaande tabel laat de tarieven voor 2018 en de effecten van de voorgestelde belastingtarieven 2019 zien bij een gemiddelde WOZ-waarde, een gemiddeld tarief afvalstoffenheffing (op basis van gemiddeld afvalaanbod in de verzamelcontainers met ingang 2019 en op basis van 240 liter restcontainer in 2018) en het tarief voor rioolheffing:

2018: 2019:
OZB eigenaar€ 276,28€ 281,24
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)€ 213,24€ 201,84
Rioolheffing€ 220,32€ 228,00
TOTAAL€ 709,84€ 711,08

Per saldo neemt de lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning toe met circa 0,2% in 2019 ten opzichte van 2018. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 0,9%.

In het raadsadvies ‘Belastingtarieven 2019’ (zaaknummer: 2273451) is het totaalpakket aan belastingmaatregelen toegelicht. In paragraaf 6.1 ‘Lokale heffingen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten voor de periode 2006-2017. In deze paragraaf wordt ook uitgebreid ingegaan op o.a. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen voor de berekening van de diverse tarieven/heffingen en welke beleidsuitgangspunten ten grondslag liggen aan deze berekeningen.

Voor de afvalbegroting gelden met name risico’s op de stromen verpakkingsmateriaal en oud papier. In beide gevallen lopen de vergoedingen voor deze stromen terug, maar hoe sterk de daling is en hoe lang dit doorzet is door de internationale marktwerking moeilijk in te schatten. Ook het aantal aanbiedingen van de huishoudens die zijn overgegaan op de ondergrondse container laat zich op het moment van schrijven nog moeilijk voorspellen.

De rioolheffing stijgt jaarlijks met 3,5% tot en met het jaar 2022 conform het vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan.