5.2 Beleidsprogramma’s 

Programma 1 Veiligheid

Aanspreekpunt bestuurlijkBurgemeester Schelberg
Betrokken sector(en)Fysiek
Aanspreekpunt ambtelijkHenk-Jan Tromp

Hoofddoelstelling

We zetten ons in om Hengelo een leefbare en veilige stad te laten zijn voor onze inwoners en mensen die hier werken en recreëren.

Dat gaat niet vanzelf, dus zetten we vol in op de prioriteiten van het veiligheidsbeleid, jeugd en middelengebruik, radicalisering en polarisatie en ondermijning.

Financieel overzicht

Programma 1 Veiligheid(bedragen * 1.000)
 LastenBatenSaldo
TaakveldBegroting 2019Begroting 2019Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer-5.975-5.975-6.015-6.055-6.096
1.2 Openbare orde en veiligheid-2.266102-2.164-2.164-2.164-2.164
Totaal programma-8.241102-8.139-8.179-8.219-8.260

Relevante beleidsnota’s

  • Integraal veiligheidsbeleid Hengelo 2017 – 2021 (2017)

Beleidsindicatoren

Streefwaarden:
BeleidsindicatorenWerkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Percentage voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt20%20% 18% 18% 18%18% 
Aantal opgerolde hennepkwekerijen3540 50 5050 50 

Verplichte kengetallen

 Werkelijk 2017Begroting 2018Begroting 2019
Verwijzingen naar Halt (per 10.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) 208,1 (2016) 165 (2017)
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)1,9 (2015)1,9 (2016)1,9 (2017) 
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)5,6 (2015)5 (2016) 4,7 (2017)
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)3,7 (2015)3,8 (2016) 3,4 (2017)
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)6,7 (2015)4,9 (2016) 4,5 (2017)

Verbonden partijen

  • Veiligheidsregio Twente

De Veiligheidsregio Twente draagt bij aan het behalen van de hoofddoelstelling van het programma door in regionaal verband de crisisorganisatie in Twente op te leiden, te trainen en te beoefenen. Hierdoor zijn en blijven we ook als Hengelo in staat om een (dreigende) crisis of incident zo snel en effectief mogelijk aan te pakken en zo snel mogelijk terug te keren naar routine. De Veiligheidsregio Twente stelt o.a. de volgende plannen vast: Regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan.

  • District Veiligheids Overleg

Daarnaast wordt er in regionaal verband gewerkt aan de aanpak van ondermijning maar ook aan radicalisering en polarisatie, wat ook in Hengelo speerpunten zijn. Door kennis en ervaring te bundelen kunnen we daadkrachtiger optreden.


Taakveld 1.1. Crisisbeheer en brandweer Taakveld 1.2. Openbare orde en veiligheid