Programma 1 Veiligheid 

Taakveld 1.1. Crisisbeheer en brandweer

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie
Budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurMart Keur

Wat willen we bereiken?

De Veiligheidsregio Twente is voor Hengelo en Twente de organisatie voor de brandweer en de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis. We willen een flexibele, slagvaardige en outputgerichte crisisorganisatie, waarbij de burger centraal wordt gesteld, die met passende inzet branden, rampen en crisis zo goed mogelijk bestrijdt. Een goede voorbereiding met oefening en training hierbij is van groot belang.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

In 2017 is een nieuwe crisis-organisatie ingevoerd en beoefend. De basis staat. In 2019 zetten we ons in om dit verder te vervolmaken. Daarbij oefenen en trainen we ook meer ‘nieuwe’ crisisvormen dan alleen de klassieke vormen zoals branden etc. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op cybersecurity en terroristische dreigingen.

Wat blijven we doen?

Financieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.

Het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen binnen de crisisorganisatie. Dit zowel regionaal als op we richten lokaal niveau.

Wat mag het kosten?

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweerSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1.10.1Regionale brandweer-5.780-5.769-5.975-6.015-6.055-6.096
Totaal taakveld -5.780-5.769-5.975-6.015-6.055-6.096

Financiële toelichting

1.10.1 Veiligheidsregio Twente (- € 206.000)

Naast de indexering van het budget (- € 166.000) heeft de Veiligheidsregio Twente (VRT) aangegeven dat 5 ontwikkelingen structureel kostenverhogend gaan werken. Dit zijn de meldkamertransitie, exploitatie openbaar brandmeldsysteem, BTW compensatie op investeringen, vervanging onroerende activa en vervanging (voorheen rijks)materieel. De extra kosten bedragen € 1,2 miljoen. Deze worden via een oplopende staffel in rekening gebracht, van 2019 tot en met 2022 respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,6 miljoen, € 0,9 miljoen en € 1,2 miljoen. Wij nemen deze staffel mee voor ons Hengeloos aandeel: € 40.000, € 80.000, € 120.000 en € 161.000. Dit is terug te vinden in de Kaderbrief 2019-2022 (19-FP-9.8).