Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Taakveld 2.3. Recreatieve havens

Dit taakveld is voor de gemeente Hengelo niet van toepassing.