Programma 3 Economie 

Taakveld 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Betrokken afdeling(en)Stad en Regie
Budgethouder(s)Willy van Diepen
Financieel adviseurSem Becker/Mart Keur

Wat willen we bereiken?

We koesteren onze zittende ondernemers. Zij zijn belangrijke ambassadeurs voor onze stad We willen intensiever samenwerken met ondernemers en anderen belanghebbenden uit Hengelo, de regio en op landelijk niveau. Concreet betekent dit dat we sterker willen inzetten op het leggen en onderhouden van contacten met deze partijen.

We verbeteren de dienstverlening aan ondernemers en stakeholders en halen zo ook meer en betere input op voor (strategische) beleidsvorming en programmering van binnenstad, Hart van Zuid en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?We stellen een meerjarenaccountplan op voor het leggen en onderhouden van relaties met ondernemers in de binnenstad, Hart van Zuid en op de bedrijfslocaties. Welke ondernemers bezoeken we, met welk doel en hoe vertalen we de informatie die we krijgen naar plannen en projecten?

We zetten in op extra acquisitie voor de binnenstad.

Wat blijven we doen?

  • Het organiseren en aansturen van de (week)markt.
  • Het uitvoeren van diverse economische projecten.
  • De regionale acquisitie voor logistieke en High Tech Systems en Materials.
  • Deelname aan het regionale acquisitie en accountmanagersoverleg.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingenSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
3.30.1Markt-133344445244
3.30.2Specifieke projecten-40-33-32-32-32-32
3.30.3Economische ontwikkeling-137-96-108-108-108-108
Totaal taakveld -191-96-96-96-88-96

Financiële toelichting

Dit taakveld kent geen substantiële veranderingen om toe te lichten.