Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.4. Musea

Betrokken afdeling(en)Beleid
(Deel)budgethouder(s)Klaske Buis
Financieel adviseurMariska Reimink

Wat willen we bereiken?

Wij willen ervoor zorgen dat de Collectie Hengelo wordt onderhouden en zichtbaar gemaakt. De Collectie Hengelo omvat al het (cultureel en industrieel) erfgoed dat een rechtstreekse relatie heeft met de geschiedenis en identiteit van Hengelo.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Wij zijn ervan overtuigd dat de brede, kwalitatief hoogstaande programmering en krachtige uitstraling van Oyfo Kunst & Techniek de culturele identiteit van Hengelo kan versterken en de stad aantrekkelijker kan maken. Wij gaan ervan uit dat de gezamenlijke huisvesting van Oyfo Kunst & Techniek op het Hazemeijerterrein in 2019 wordt gerealiseerd.

Wat blijven we doen?

•Subsidiëren van Oyfo Kunst & Techniek (voorheen Muziekschool, CREA centrum voor kunsteducatie CREA en Techniekmuseum HEIM).•Subsidiëren van Museum Hengelo, Historisch Archief Beckum en Historie Brandweer Hengelo.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.4 MuseaSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.40.1HEIM-383-429-404-403-401-399
5.40.2Overige musea-27-63-61-61-61-61
Totaal taakveld -409-492-466-464-462-460

Financiële toelichting

Dit taakveld laat geen significante afwijkingen zien.