Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 

Taakveld 5.6. Media

Betrokken afdeling(en)Beleid
(Deel)budgethouder(s)Margreet Weide
Financieel adviseurMariska Reimink

Wat willen wij bereiken?

In de huidige tijd van digitalisering en globalisering vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner van Hengelo goed kan functioneren in onze complexe samenleving. De toegang hebben tot maatschappelijk relevante informatie is daarbij cruciaal. De bibliotheek en de lokale omroep vervullen daarin belangrijke functies.

Wat gaan we daarvoor anders doen in 2019?

Stichting Lokale Omroep Hengelo krijgt in 2019 een incidentele subsidie voor:

de inzet van 1 Fte voor het maken van de professionaliseringsslag van de organisatie;

partnerschap in het Regionaal Mediacentrum Twente, een samenwerkingsverband van lokale omroepen die toewerken naar de vorming van een streekomroep Twente, conform de streekindeling zoals vastgesteld door de stichting Nederlandse Publieke Omroepen (NLPO).

Wat blijven wij doen?

Subsidiëren van Bibliotheek Hengelo als het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen stimuleert en faciliteert.Subsidiëren van RadioHengeloTV als de lokale publieke omroep die voorziet in een lokaal toereikend media-aanbod en staat voor onafhankelijke journalistiek.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5.6 MediaSaldo (bedragen x 1.000 )
Sub Omschrijving subtaakveld Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
5.60.1Bibliotheek-2.375-2.337-2.387-2.386-2.334-2.333
5.60.2RTV Hengelo-45-96-99-99-48-48
Totaal taakveld -2.420-2.433-2.486-2.484-2.382-2.381

Financiële toelichting

5.60.1 Bibliotheek (- € 50.000)

Het nadeel van € 50.000 ten opzichte van de begroting 2018 wordt veroorzaakt door indexatie subsidie (- € 55.000) en toegerekende lonen en rente (€ 5.000).