Begroting 2019 

7. Financiële overzichten

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000)
  REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
Totaal lasten (excl. mutaties reserves)-308.599-301.659-292.801-290.260-291.481-278.987
Toevoegingen aan de reserves-23.820-10.900-11.038-10.749-11.795-12.763
Totaal lasten (incl. mutaties reserves)-332.419-312.559-303.839-301.008-303.277-291.750
Totaal baten (excl. mutaties reserves)307.763292.671290.034290.481294.100282.986
Onttrekkingen aan de reserves27.35914.08813.83810.7069.4929.007
Totaal baten (incl. mutaties reserves)335.122306.760303.872301.187303.592291.993
Totaal resultaat na bestemming2.703-5.79933178316243


7.1 Overzicht van lasten en baten per programma 7.2 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen