7. Financiële overzichten 

7.1 Overzicht van lasten en baten per programma

Overzicht van lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)   
       
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
LASTEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid-7.768-7.952-8.241-8.281-8.321-8.362
2. Verkeer, vervoer en waterstaat-9.039-9.405-9.712-9.801-9.889-9.909
3. Economie-5.598-3.818-6.471-6.402-7.240-6.981
4. Onderwijs-10.453-10.934-11.411-11.305-11.429-11.273
5. Sport, cultuur en recreatie-23.679-23.523-22.717-22.647-22.430-22.450
6. Sociaal domein-132.307-135.822-131.330-131.008-130.220-129.259
7. Volksgezondheid en milieu-21.739-21.742-21.440-21.872-22.006-22.207
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing-41.776-33.885-27.862-25.754-27.765-16.881
9. Bestuur en ondersteuning-56.241-54.577-53.617-53.190-52.181-51.665
Totaal lasten-308.599-301.659-292.801-290.260-291.481-278.987
 
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
BATEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid152114102102102102
2. Verkeer, vervoer en waterstaat1.485943945944944944
3. Economie3.2765.6485.7275.6586.5046.238
4. Onderwijs1.9091.8881.8501.8501.8501.850
5. Sport, cultuur en recreatie4.6994.0293.8573.9213.8443.844
6. Sociaal domein44.68546.05645.38946.94048.02648.016
7. Volksgezondheid en milieu22.98619.99420.47620.80021.11021.457
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing36.62428.87125.06923.20125.33314.930
9. Bestuur en ondersteuning191.947185.130186.619187.065186.386185.605
Totaal baten307.763292.671290.034290.481294.100282.986
 
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
SALDO BATEN EN LASTEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid-7.616-7.839-8.139-8.179-8.219-8.260
2. Verkeer, vervoer en waterstaat-7.554-8.462-8.767-8.857-8.944-8.965
3. Economie-2.3221.830-744-744-736-743
4. Onderwijs-8.544-9.046-9.560-9.455-9.579-9.423
5. Sport, cultuur en recreatie-18.980-19.495-18.860-18.726-18.586-18.606
6. Sociaal domein-87.622-89.766-85.941-84.068-82.194-81.243
7. Volksgezondheid en milieu1.247-1.748-964-1.072-896-751
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing-5.152-5.014-2.794-2.553-2.433-1.951
9. Bestuur en ondersteuning135.706130.552133.002133.875134.205133.940
Totaal resultaat voor bestemming-836-8.987-2.7672212.6193.999
 
  REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
MUTATIES RESERVES
Toevoegingen-23.820-10.900-11.038-10.749-11.795-12.763
Onttrekkingen27.35914.08813.83810.7069.4929.007
Totaal mutaties reserves3.5393.1892.799-43-2.303-3.755
Totaal resultaat na bestemming2.703-5.79933178316243