7. Financiële overzichten 

7.1 Overzicht van lasten en baten per programma

Overzicht van lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)   
             
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
           
LASTEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid -7.768 -7.952 -8.241 -8.281 -8.321 -8.362
2. Verkeer, vervoer en waterstaat -9.039 -9.405 -9.712 -9.801 -9.889 -9.909
3. Economie -5.598 -3.818 -6.471 -6.402 -7.240 -6.981
4. Onderwijs -10.453 -10.934 -11.411 -11.305 -11.429 -11.273
5. Sport, cultuur en recreatie -23.679 -23.523 -22.717 -22.647 -22.430 -22.450
6. Sociaal domein -132.307 -135.822 -131.330 -131.008 -130.220 -129.259
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid -21.739 -21.742 -21.440 -21.872 -22.006 -22.207
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -41.776 -33.885 -27.862 -25.754 -27.765 -16.881
9. Bestuur en ondersteuning -56.241 -54.577 -53.617 -53.190 -52.181 -51.665
Totaal lasten -308.599 -301.659 -292.801 -290.260 -291.481 -278.987
 
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
           
BATEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid 152 114 102 102 102 102
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 1.485 943 945 944 944 944
3. Economie 3.276 5.648 5.727 5.658 6.504 6.238
4. Onderwijs 1.909 1.888 1.850 1.850 1.850 1.850
5. Sport, cultuur en recreatie 4.699 4.029 3.857 3.921 3.844 3.844
6. Sociaal domein 44.685 46.056 45.389 46.940 48.026 48.016
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 22.986 19.994 20.476 20.800 21.110 21.457
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 36.624 28.871 25.069 23.201 25.333 14.930
9. Bestuur en ondersteuning 191.947 185.130 186.619 187.065 186.386 185.605
Totaal baten 307.763 292.671 290.034 290.481 294.100 282.986
 
Programma REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
           
SALDO BATEN EN LASTEN (excl. mutaties reserves)
1. Veiligheid -7.616 -7.839 -8.139 -8.179 -8.219 -8.260
2. Verkeer, vervoer en waterstaat -7.554 -8.462 -8.767 -8.857 -8.944 -8.965
3. Economie -2.322 1.830 -744 -744 -736 -743
4. Onderwijs -8.544 -9.046 -9.560 -9.455 -9.579 -9.423
5. Sport, cultuur en recreatie -18.980 -19.495 -18.860 -18.726 -18.586 -18.606
6. Sociaal domein -87.622 -89.766 -85.941 -84.068 -82.194 -81.243
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 1.247 -1.748 -964 -1.072 -896 -751
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -5.152 -5.014 -2.794 -2.553 -2.433 -1.951
9. Bestuur en ondersteuning 135.706 130.552 133.002 133.875 134.205 133.940
Totaal resultaat voor bestemming -836 -8.987 -2.767 221 2.619 3.999
 
  REKENING2017 BEGROTING2018 BEGROTING2019 BEGROTING2020 BEGROTING2021 BEGROTING2022
           
MUTATIES RESERVES
Toevoegingen -23.820 -10.900 -11.038 -10.749 -11.795 -12.763
Onttrekkingen 27.359 14.088 13.838 10.706 9.492 9.007
Totaal mutaties reserves 3.539 3.189 2.799 -43 -2.303 -3.755
             
Totaal resultaat na bestemming 2.703 -5.799 33 178 316 243