Toelichting 

Waarom een begroting?

De raad bepaalt welk beleid het komende jaar gevoerd wordt en hoe het financieel beheer van de gemeente in dat jaar zal zijn. Door middel van de begroting geeft de raad aan welke uitgaven voor welke doelen gedaan zullen worden. De raad is vrij in het indelen van de programma's in de begroting. Er zijn ook een aantal verplichtingen. Zo zijn de paragrafen grotendeels verplicht. Ook is de gemeente verplicht om de begroting vast te stellen op een openbare raadsvergadering voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar.